Tag Archives: Önkritika

Gossip. Pletyka.

Father Brendan Flynn: A woman was gossiping with her friend about a man whom they hardly knew – I know none of you have ever done this. That night, she had a dream: a great hand appeared over her and pointed down on her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O’ Rourke, and she told him the whole thing. ‘Is gossiping a sin?’ she asked the old man. ‘Was that God All Mighty’s hand pointing down at me? Should I ask for your absolution? Father, have I done something wrong?’ ‘Yes,’ Father O’ Rourke answered her. ‘Yes, you ignorant, badly-brought-up female. You have blamed false witness on your neighbor. You played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed.’ So, the woman said she was sorry, and asked for forgiveness. ‘Not so fast,’ says O’ Rourke. ‘I want you to go home, take a pillow upon your roof, cut it open with a knife, and return here to me.’ So, the woman went home: took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. ‘Did you gut the pillow with a knife?’ he says. ‘Yes, Father.’ ‘And what were the results?’ ‘Feathers,’ she said. ‘Feathers?’ he repeated. ‘Feathers; everywhere, Father.’ ‘Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out onto the wind,’ ‘Well,’ she said, ‘it can’t be done. I don’t know where they went. The wind took them all over.’ ‘And that,’ said Father O’ Rourke, ‘is gossip!’

Egy nő pletykálkodott egy barátjának egy férfiról, akit alig ismert. Tudom, hogy önök még sosem tettek ilyet. Aznap éjjel álmot látott. Hatalmas kéz jelent meg fölötte, mely őrá mutatott. Azonnal elfogta a bűntudat. Másnap gyónni ment. Az öreg plébános, O’Rourke atya gyóntatta meg. Mindent elmondott neki. ”Vétek-e a pletykálkodás?” kérdezte az öregtől. ”A mindenható Isten keze mutatott rám? ”Kell-e feloldozást kérnem, atyám? ”Árulja el, rosszul cselekedtem-e!”
”Igen, ” felelte O’Rourke atya. ”Bizony, maga nemtörődöm, rosszul nevelt nőszemély! ”Hamis tanúbizonyságot tett a felebarátjáról. ”Beszennyezte jó hírnevét, ”szóval mélységesen szégyellnie kellene magát!” A nő azt felelte, sajnálja, és bocsánatért esedezett. ”Ne olyan hevesen, ” felelte O’Rourke. ”Most menjen haza, és vigyen fel egy párnát a háztetőre, ”vágja fel egy késsel, majd jöjjön vissza hozzám!”
Így hát a nő hazatért, megragadott egy párnát az ágyon, kivett egy kést a fiókból, majd a tűzlépcsőn felment a tetőre, és felhasította a párnát. Ezután visszament az öreg plébánoshoz, ahogy az kérte. “Felvágta-e a párnát?” kérdezte. ”Igen, atyám. ” ”És az eredmény?”
”Tollak, ” felelte. ”Tollak, ” ismételte a pap. ”Mindenütt tollak voltak, atyám. ” ”Akkor most menjen vissza, ”és szedjen össze minden egyes tollat, amit a szél szerteszórt!” ”Az lehetetlen, ” felelte. ”Nem tudom, hová lettek. A szél össze-vissza fújta őket. ” Mire O’Rourke atya azt mondta: ”Ez a pletyka!”